Smart CE-merking

8. Desember starter arbeidet med å kunne forenkle CE-merkingen og formidling av byggevarers ytelser i regi av CEN.

Dette skjer i Brussel i form av en "CEN Workshop" der Byggevareindustrien vil delta i arbeidet.

Vår europeiske forening Construction Products Europe er sentrale i arbeidet og har vært inititiativtager til det som nå skjer.

Målet er at produsentene skal kunne forenkle selve CE-merket og dette digitaliseres med koblinger inn mot den enkelte produsent.

Denne workshopen er en del av det viktige arbeidet som foregår innenfor BIM-standarder i CEN der sekretariatet er i Standard Norge ved Øivind Roth som leder (CEN/TC 442).

Arbeidet skal munne ut i et dokument med arbeidstittel "Smart CE marking – Development toolkit" innen utgangen av april 2018. 

Dette er Smart CE-merking

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: