Sen påske gir all time high

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mars er sterkt preget av sen påske og viser en økning på hele 37,1 % sett ift. i fjor (36,4 % korrigert for prisstigning).

Sammenlignet med tidligere år der også påsken var sen (2014 og 2015) - ser vi likevel en økning hhv. 40 og 33 % som er en klar indikator på meget høyt aktivitetsnivå.

Tradisjonelt er mars også preget av en del «hamstring» og lagerfylling før prisstigning fra 1. april.

Akkumulert pr. 1. kvartal

Pr. 1. kvartal viser statistikken + 20,2 % over 2016-nivået (17,3 % korrigert for prisstigning), men det er først når vi har fått med oss april-omsetningen vi vil ha et godt sammenligningsgrunlag.

Akkumulert ligger nå betong og øvrige byggevarer relativt likt som grupper med hhv. 23 og 19 % økning hittil i år.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: