Nok en sterk september

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien ligger i september tilnærmet likt med i fjor -0,8 % (-2,6 % korrigert for prisstigning).

 

Det var en salgsdag mindre i år (21) enn i fjor (22), og korrigerer vi for dette ligger faktisk september i år noe over september 2016 som var en «all time high».

Det var rimelig lik utvikling innenfor de ulike produktsegmentene.

Akkumulert pr. september / 3. kvartal

Pr. september viser statistikken nå en økning på 4 % over 2016-nivået (2 % korrigert for prisstigning). Som det går frem av grafen nedenfor ga dette et sterkt 3. kvartal som ligger likt med 2016, og for flere så var september sterkere enn forventet. Forventningen til 4 kvartal er avventendene da vi skal sammenligne med en meget sterk periode i 2016. Signaler i markedet går på at de fleste nå forventer en utflating ut året, og at 2017 ender totalt sett på samme nivå som i 2016. 

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: