Foto:

Meget sterk november - all time high

Foto:

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning på 3,6 % ift. november i fjor (2,2 % korrigert for prisstigning).

Det var likt antall salgsdager (22) som i fjor som gjør periodene helt sammenlignbare og dette er nok en ny toppnotering for november.

Betongrelaterte produkter som utgjør ca. 1/3 av totalen hadde noe svakere utvikling (- 1 %) enn øvrige byggevarer.

Akkumulert pr. november

Pr. november viser statistikken nå en økning på 3,8 % over 2016-nivået (2 % korrigert for prisstigning).

Desember er den måneden i året med klart lavest aktivitet og med en tilnærmet normal desember vil man ved årets slutt se en økning på mellom 3,5 – 4 % sett ift. 2016.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: