Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Meget solid august

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning i august på 5,4 % sett ift. i fjor (3,8 % korrigert for prisstigning).

Det var samme antall salgsdager (23) som gjør perioden helt sammenlignbar.

Historisk sett var dette tidenes sterkeste august.

Betongorienterte produsenter opplevde noe svakere økning med 2 %, sammenlignet med øvrige byggevarer som i snitt hadde 7 % økning.

Akkumulert pr. august / 2. tertial

Pr. august viser statistikken nå en økning på 4,8 % over 2016-nivået (2,8 % korrigert for prisstigning).

Som det går frem av grafen nedenfor ga dette et sterkt 2. tertial sammenlignet med tidligere år.

Signalene i markedet så langt i september er at man neppe vil komme opp på 2016-nivå denne måneden.

 

Se hele statistikken her. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: