Industrien i det digitale veikartet

Byggevareindustrien har sammen med flere bransjer vært med og bidratt til BNLs digitale veikart. Vi har bl.a. hatt en egen workshop der vi kom med våre innspill. Nå er sluttdokumentet gjort tilgjengelig og det er åpnet for en bred innspillsrunde med frist 21. mars.

I arbeidet med det digitale veikartet har vi vært særlig opptatt av å fremme viktigheten det er for industrien å sikre eierskap til egne varedata.  

Som kilde for store datamengder i form vareinformasjon til bruk for ulike aktører, er det kritisk at man unngår ulike proprietære løsninger og verktøy som industrien må forholde seg til.

Vi ser det som viktig at produsentene skal ha forutsigbarhet og gjøre det mulig å foreta én registrering - ett sted på samme format - uavhengig av hvem som skal benytte informasjonen.

I en mer digital næring er det sentralt at denne er informasjonen er "maskinlesbar" på tvers av ulike systemer og digitale verktøy.

For mer informasjon og tilgang til hele veikartet følg denne linken.

Kom gjerne med innspill direkte til BNL og/eller ta kontakt med oss i Byggevareindustrien.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: