Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov 25. mai 2018, noe som betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

Last ned veilederen her.

Alle norske virksomheter får nye plikter

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018, og erstatter da dagens regelverk. Vi får med andre ord nye regler for personvern i Norge. De gir virksomheter nye plikter, og personene man behandler personopplysninger om, de registrerte, får nye rettigheter.

Dagens regelverk stiller krav til at dere skal ha rutiner for å etterleve personopplysningsloven. Når loven endres, må dere også endre disse rutinene. De nye rutinene skal sørge for at dere følger de nye pliktene dere vil få etter ny lov.

Det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for å utforme de nye rutinene, men alle i organisasjonen må kjenne til og følge de nye reglene.

Det krever ressurser å sette seg inn nye regler, lage nye rutiner og lære opp ansatte. Det er viktig at virksomheten allerede nå lager en plan for overgangen til nye plikter og setter av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet.

Nedenfor kan du melde deg på til NHOs personverndag 13. november.

NHOs Personverndag gir deg grunnleggende kunnskaper om personvern. Du vil blant annet lære mer om •Hva betyr personvern i en digitalisert verden? •Er det særlige hensyn for deg som jobber med HR eller salg og markedsføring? •Hva er innebygd personvern? •Hva må jeg tenke på dersom min bedrift velger å outsource sine IT-tjenester?

Personvernforordningen berører de aller fleste bedrifter i de aller fleste bransjer. 

Les mer på NHOs nettsider eller meld deg på her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: