Innhold

Grei juni for industrien

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en svak nedgang i juni på 2,8 % sett ift. i fjor (4,3 % korrigert for prisstigning).

Det var én salgsdag mindre i år som er en del av forklaringen.

Historisk sett var juni i fjor meget sterk og mange vil nok se seg tilfreds med juni også i år.

Betongorienterte produsenter opplevde en større nedgang i juni (7 %) sammenlignet med øvrige byggevarer som i snitt hadde tilnærmet samme nivå som i fjor.

Akkumulert pr. juni – 1. halvår

Pr. juni viser statistikken nå en økning på 4,8 % over 2016-nivået (2,7 % korrigert for prisstigning).

Vi begynner å motta omsetningstall for juli og signaler i markedet tyder på at vi neppe vil ha samme sterke utvikling utover høsten som mange hadde i særlig 1. kvartal.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: