Salgsstatistikk oktober – fortsatt god fart

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning på 2,5 % ift. oktober i fjor (1,1 % korrigert for prisstigning).

Det var én salgsdag mer i år (22) enn i fjor (21), og korrigerer vi for dette ligger oktober litt under oktober i 2016 som var en «all time high».

Betongrelaterte produkter hadde noe svakere utvikling (+/- 0) enn øvrige byggevarer.

Akkumulert pr. oktober

Pr. oktober viser statistikken nå en økning på 3,8 % over 2016-nivået (1,9 % korrigert for prisstigning).

November i 2016 som vi nå skal sammenligne med - var meget sterk med nok en  «all time high» og opp hele 10 % ift. 2015.

Signalene i markedet så langt i november er positive, og med likt antall salgsdager som i fjor er det grunn til å forvente at man når opp mot samme nivå som i fjor.

Se hele statistikken her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: