Forenklet - smart CE merking

I vår europeiske sammenslutning Construction Products Europe (CPE) - har vi jobbet for å kunne forenkle og digitalisere CE-merket for byggevarer.

Etter en tids arbeid inn mot bl.a. EU-kommisjonen, har man nå lyktes med å sikre en forankring på dette som vil kunne gjøre det enklere for industrien.

Neste steg i denne prosessen vil være en workshop i regi av CEN i oktober, og målet er at dette skal ende opp i "CEN workshop agreement".

Denne avtalen vil være grunnlag for videre arbeid innenfor de ulike produktområdene og standarder.

Byggevareindustrien vil delta i dette arbeidet som inngår som en aktivitet knyttet til standardiseringsarbeidet for BIM.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: