Byggevareindustrien

Innhold

Norsk Trevare, Treindustrien og Byggevareindustrien har utarbeidet en sammenstilling som viser utviklingen blant kjedene i byggevarehandelen.

 Denne er nå oppdatert for 2017 og rapporten er sendt daglig leder i medlemsbedriftene på mail.