Byggevareindustrien i dialogmøte med Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Fredag 2. oktober deltok Byggevareindustrien på dialogmøte med "Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft".

Ekspertutvalget som ledes av Idar Kreutzer ble etablert i juni og har nå innledende møter med ulike næringer. De skal fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft og sluttproduktet skal overleveres regjeringen og presenteres senest oktober 2016.

Grønn konkurransekraft vil være et mer og mer aktuelt tema der byggenæringen generelt og industrien spesielt vil kunne være en del av løsningen i fremtidens næringsliv.

Foreningen vil engasjere seg videre ved å gi ytterligere innspill til dette arbeidet, og vi ønsker også å engasjere våre medlemmer til å bidra med innspill.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: