Byggevareforordningen revideres

EU-kommisjonen har igangsatt et arbeid med å revidere Byggevareforordningen som i norsk lov er forankret i "Forskrift om dokumentasjon av byggevarer" (DOK-forskriften).

DOK-forskriften trådte i kraft 1. januar 2014 i Norge og fra 1. juli i EU som forordning i EU. Bl.a. ble det m obligatorisk for byggevarer å utstede varedeklarasjon (DoP - Declaration of Performance) samt å merke selve produktet med CE-merke der det fantes en harmonisert europeisk standard.Nå ønsker Kommisjonen å ha en revisjon av forordningen da man ser at den ikke har fungert som forventet og tilfredsstillende på en del områder. Les mer på DiBK sine sider.

I tillegg har flere medlemsland som f.eks. Tyskland og Frankrike vært kritiske til at medlemslandene ikke kan stille krav om ytterligere egenskaper i det nasjonale regelverket.

Som en naturlig fremgangsmåte ved slike revisjoner har man definert alternativer for regulering som følger:

1.            Ingen endring i regelverket

2.            Revidering av byggevareforordningen enten ved:

a)            Mindre revisjon – kun med tanke på å se på problemstillingene som ble reist i ”Implementation report” fra juli 2016

b)           En bredere revisjon – som også ser nærmere på de underliggende prinsippene i forordningen

c)            En omfattende revisjon -  som nærmere vurderer strukturen og systemet på et mer fundamentalt nivå

3.            Trekke tilbake byggevareforordningen og heller stole på prinsippet om gjensidig godkjenning for å oppnå fri flyt av varer på byggevareområdet

Vedr. alternativ 3 så har vår europeisk sammenslutning – Construction Products Europe (CPE) gitt et klart innspill på at man ikke ser det å trekke hele forordningen som ønskelig.

Norsk byggevareindustri har også en stemme i dette arbeidet der vi i Byggevareindustrien engasjerer oss nasjonalt inn mot DiBK samt internasjonalt ved vår deltagelse i CPE.

Vi vil involvere våre medlemmer ved å be om konkretet innspill etter hvert som revisjonen skrider frem, samt at det vil være tema bl.a. i vårt Tekniske forum som er åpent for alle medlemmer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: