Åpent brev til entreprenører

Byggevareindustrien har sammen med Elektroforeningen (EFO) og Norske rørgrossisters forening gått ut med et åpent brev til entreprenørene som gruppe der vi oppfordrer til bruk av bransjens egne varedatabaser som er åpne og gratis.

Bakgrunnen for henvendelsen er endringene i coBuilders forretningsmodell som trådte i kraft tidligere i år.

Endringene medfører sterkt press på leverandører om å inngå avtale om "goBIM" som medfører økte kostnader og unødvendig merarbeid for våre medlemmer.

Vedlagte brev gir en redegjørelse for situasjonen sett fra vårt perspektiv, og hvilke tiltak vi iverksetter for å sikre en kostnadseffektiv organisering av vareinformasjon for hele bransjen.

Vi har gjennom høsten hatt tett og god dialog med særlig EBA sentralt og BNL for å skape en forståelse for hvor uheldig denne forretningsmodellen kan være for økt digital samhandling.

Som en del av det digitale veikartet i BNL vil vi rett over nyttår sammen med særlig EBA og entreprenørene igangsette et arbeid om hvordan sikre digital samhandling på vareinformasjon gjennom verdikjeden. 

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: