Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Vi jobber med: Energi og miljø

Byggevarer produseres industrielt – og som all annen industriproduksjon kreves ressurser i form av kompetente medarbeidere, kraft og råvarer. Med det sterke miljøfokuset i samfunnet generelt og i byggenæringen spesielt mener vi at norske kortreiste varer produsert med ren energi og strenge krav til utslipp kan bidra til reduserte klimabelastninger.

Byggevarer er investeringsvarer som inngår i bygg og konstruksjoner, og har lang levetid. Mange byggevarer bidrar til reduserte miljøbelastninger i form av energibruk eller redusert vedlikehold. Vi er derfor særlig opptatt av at man gjør helhetlige miljøvurderinger over byggverkets levetid.

Solide, gode produkter som bidrar til lav klimabelastning er en bærebjelke i det fremtidige nullutslippssamfunnet.

Lavenergiprogrammet utvikler læremidler som skoler, bedrifter og organisasjoner fritt kan bruke til opplæring i energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Aktuelle energi- og miljøsaker:

 1. Nyhet, Energi og miljø, Byggevaremarkedet

  Møte om materialkrav i BREEAM-Nor

  Byggevareindustriens Forening og Grønn byggallianse inviterer sine medlemmer til møte i Materialforum der temaet er materialkravene i BREEAM-Nor 2021.

 2. Nyhet, Nyhet, Energi og miljø

  Positive til klimakrav for byggevarer

  I slutten av januar ble Klimakur 2030 presentert der man har utredet 60 tiltak som kan kutte utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent innen 2030.

 3. Nyhet, Energi og miljø

  NVE vil gjøre energisparing mindre lønnsomt

  11 sentrale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner har skrevet et felles brev med bekymring om at fremtidig nettleiestruktur kan hindre realisering av vedtak fra Stortinget om energisparing, lokal energiproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. Byggevareindustriens forening er blant avsenderne.

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: