Byggevareindustrien

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

177 resultater

Type artikkel
Velg område
177 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Lønn og tariff

  Brudd i forhandlingene FOB 2020

  Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med BNL i dag, og varslet plassoppsigelse til Riksmekleren for samtlige medlemmer i NHOs bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag. Oppgjøret fortsetter nå i mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, kan en eventuell streik tidligst starte fredag 21. august

 2. Nyhet, Statistikk og prognoser

  Det går mot en spennende høst

  En medlemsundersøkelse utført av NHO viser at det går langsomt bedre for bedriftene i byggenæringen, men usikkerheten til høsten og vinteren er fortsatt stor.

 3. Nyhet, Nyhet, Energi og miljø

  Fremhevet behovet for støtte til trinnvis energioppgradering i møte med Enova

  Med bakgrunn i felles brev til Stortinget fra 22 foreninger og organisasjoner om energieffektivisering i juni deltok Byggevareindustrien i et møte med Enova 1. juli for å belyse innholdet i brevet.

 4. Nyhet, Energi og miljø, Byggevaremarkedet

  Møte om materialkrav i BREEAM-Nor

  Byggevareindustriens Forening og Grønn byggallianse inviterer sine medlemmer til møte i Materialforum der temaet er materialkravene i BREEAM-Nor 2021.

 5. Nyhet, Statistikk og prognoser

  Byggevaresalget gikk ned i mai

  Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mai 2020 falt 2 % sammenlignet med samme måned i 2019. En årsak til dette er nok at det var én salgsdag mindre i år enn i 2019, sier Jøns Sjøgren adm direktør i Byggevareindustriens Forening.

 6. Nyhet

  Ber om energieffektivisering i Grønn tiltakspakke og RNB

  Det er bred enighet blant nærings-, forbruker- og miljøorganisasjoner om at Regjeringen har glemt byggenæringen og småbedriftene i det grønne skiftet.

 7. Nyhet, Nyhet

  Ny versjon av ECOproduct

  Grønn byggallianse har vedtatt ny versjon av ECOproduct – en metodikk for miljøklassifisering av byggevarer.

 8. Nyhet

  Utlysning av midler rettet mot klimanøytral industri

  Enova og PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot klimanøytral industri. Tildelte midler skal stimulere til etablering av innovative prosjekter som leder til økt verdiskaping og vesentlig mer klimasmarte og energieffektive industriprosesser.

 9. Nyhet, Nyhet

  Avfallsminimering mest samfunnsøkonomisk lønnsomt

  DiBK har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse om effekter av avfallsminimering som viser at det foreløpig både er mer bedriftsøkonomisk lønnsomt og samfunnsøkonomisk lønnsomt å redusere avfallsmengden fra nybygg enn det er å gjenvinne avfallet eller ombruke byggevarer.

 10. Nyhet

  DiBK utlyser konkurranse om avfallsminimering

  Direktoratet for byggkvalitet vil øke interessen for å redusere materialsvinnet fra nybygg, og utlyser nå en konkurranse for å redusere byggavfall. Konkurransen går ut på å lage de beste planene for hvordan et bygg på minst 1000 m2 BRA skal prosjekteres og bygges slik at det oppstår minimalt materialsvinn.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: