Byggevareindustriens forening har nå gjennomført det første webinar for egne medlemmer med stor hell.

Webinaret omhandlet sirkulær økonomi med et ekstra blikk på byggevareindustrien. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var nyttig, temaet var relevant og viktig, og at webinar fungerer godt som "møteplass" i en travel hverdag.

Vi planlegger nye webinar, både innen sirkulær økonomi og hvordan norske byggevarer stiller i klimakonkurransen mot importerte byggevarer. 

Vi har foreløpig ikke satt dato for disse webinarene, og avtaler dette nærmere med interesserte deltakere. Ta derfor kontakt om du ønsker å delta, så finner vi et passende tidspunkt.

Webinarene har en times varighet.

Oppgi ønsket dato i e-post.

Påmelding via epost til byggevare@bnl.no 

I forkant av webinaret får du invitasjon til Teams hvor webinaret gjennomføres.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: