Byggevareindustriens Utvalg

Teknisk Forum 

For å ha et forum for å følge opp regelverket, standardiseringsspørsmål og produktkrav har Byggevareindustrien et eget "Teknisk Forum".

Utvalget består av:

Stian Gravnås     Gyproc AS
Jon Arne Bakke     Glava AS
Hans Joachim Motzfeldt     Rockwool AS
Jørgen Young     Isola AS
Trond Risberg     Isola AS
Kjell Torland     Byggma ASA
Olav Haugerud     Protan AS
Snorre Semmingsen     Icopal AS
Thomas Mila     Norgips Norge AS
Trond Even Fagerli     Norgips Norge AS
Torkel Wæringsåsen     Rockwool AS
Thomas Løkken     Hunton AS
Bjørn Petersen     Hey'di AS
Rune Petersen     Hey'di AS
Cecilie Evju     Weber Norge AS
Eivind Olsen     Jackon AS

 

Arbeidsgiverpolitisk Utvalg

Sammen med Treindustrien og Norsk Trevare har Byggevareindustrien ett arbeidsgiverpolitisk utvalg. Arbeidsgiverpolitisk utvalg skal være bransjeforeningenes og BNLs fagutvalg for saker som har tilknytning til industriens arbeidsgiverspørsmål herunder, og være en møteplass for gjensidig informasjon, diskusjon og initiativ om sentrale arbeidsgiverforhold.

Våre representanter i utvalget er:

Kjersti-Lill Lund Saint Gobain Byggevarer AS
Åse Brødholt Glava AS
Tore Åsen Spenncon AS

 

NOBB Forum

Vårt NOBB-Forum er en arena for vareeiere der vi deler erfaringer og felles utfordringer sett ift. NOBB og bruken av denne. Forumet er en viktig arena for at foreningen best mulig skal kunne ivareta medlemmenes og vareeiernes interesser inn mot NOBB og byggevarehandelen.Tre av forumets medlemmer er til enhver tid en del av det overordnede organet for standardisering i NOBB – Standardiseringsutvalget (SU) – der produsenter og byggevarehandel møtes.

Våre representanter i utvalget er:

  Terje Bredesen (formann) Glava AS
  Roy Kenneth Grundtjern Byggma AS
  Steinar Hovland Moelven AS

Forumet møtes ca. 4 ganger pr. år.

BIM-utvalg

Byggevareindustrien har et BIM-utvalg med deltagere fra våre medlemsbedrifter som ledes av Janne Aas-Jakobsen.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet