Styremedlemmer

Styreformann: Bjørnar Gulliksen Isola AS
Viseformann: Arne Jebsen Hunton Fiber AS
Styremedlemmer: Audun Harridsleff Contiga AS
  Jan Erik Engebretsen Jackon AS
  Jørn-André Hammer ASAK Miljøstein AS
  Kristin Røed Eriksen Saint-Gobain Byggevarer AS
  Morten Andersen AS Rockwool

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet