STRATEGISKE MÅL BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING

1.Visjon

"En sterk norsk byggevareindustri"

2.Misjon

Vi fronter landets byggevareindustri felles interesser og vil påvirke rammebetingelser og bedre medlemmenes og industriens konkurransekraft.

3.Strategiske mål

Vi skal være en anerkjent, toneangivende og selvstendig forening der vi synliggjør og sikrer norske produkter og produsenters fortrinn mot markedet

  1. Vi har et seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll – lokalt og sentralt
  2. Vi har effektive og rettferdige konkurransevilkår for merkevareleverandører - og en rasjonell verdikjede som styrker valgmuligheter til kjøpere og brukere av byggevarer
  3. Vi fremmer passive tiltak ved energieffektivisering og sikrer forutsigbar og objektiv konkurranse på materialers miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv til lavest mulig kostnad.
  4. Vi sikrer produsentenes interesser som eier av digital produktinformasjon i markedet til lavest mulig kostnad.
  5. Vi arbeider for positivt omdømme for bl.a. industriens bidrag til innovasjon, utvikling og forbedring av prosesser og produkter i bygg- og anleggsnæringen."

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet