Byggvarestatistikk

Byggevareindustriens Forening utgir hver måned en statistikk for det innlandske salget av byggevarer.

 • Nok en sterk september

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien ligger i september tilnærmet likt med i fjor -0,8 % (-2,6 % korrigert for prisstigning).
  Les mer
 • Meget solid august for industrien

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning i august på 5,4 % sett ift. i fjor (3,8 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Svakt opp i juli

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning i juli på 3 % sett ift. i fjor (1,7 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Grei juni for industrien

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en svak nedgang i juni på 2,8 % sett ift. i fjor (4,3 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Påsken ga laber april for industrien

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien er også i april sterkt preget av påsken og viser en nedgang på 25,5% sett ift. i fjor (26,9 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Sen påske gir all time high

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i mars er sterkt preget av sen påske og viser en økning på hele 37,1 % sett ift. i fjor (36,4 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Nedgang i import av byggevarer i 2016

  I følge SSB økte importen i kroneverdi i 2016 med 5 % sett ift. 2015. Korrigerer vi for valuta og kronesvekkelse får vi en nedgang i volum med 4% i 2015. Eksporten av byggevarer økte i 2016 med 1 % sammenlignet med 2015.

   Les mer
 • Solid økning i industrien

  Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i februar 2017 endte opp med +5,3 % sett ift. februar i 2016 (2,6 % korrigert for prisstigning). Denne økningen må sies å være sterk da det også var én salgsdag mindre i 2017 (20) sett ift. 2016 (21).

   Les mer
 • Sterk start på 2017 for industrien

  Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2017 endte opp med hele +14,6 % sett ift. januar i 2016 (11,6 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Solid avslutning av 2016 i industrien

  Sammenlignet med 2015 – var det i desember 2016 en økning på 9,9 % for industriens innenlandske salg av byggevarer (6,2 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
Viser fra 1 til 10 av totalt 46 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet