Aktiviteter

 • Nok en sterk september

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien ligger i september tilnærmet likt med i fjor -0,8 % (-2,6 % korrigert for prisstigning).
  Les mer
 • Bygg Reis Deg 2017 og Digital arena

  Bygg Reis Deg arrangeres 18-21. oktober på Norges Varemesse på Lillestrøm. Konferanse- og seminarprogrammet Det Norske Byggemøte går over tre dager under Bygg Reis Deg.

   Les mer
 • Meget solid august for industrien

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien viser en økning i august på 5,4 % sett ift. i fjor (3,8 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Krav til fossilfri transport av byggevarer til byggeplasser

  Krav til fossilfrie byggeplasser begynner å få større fokus ved at det stilles slike krav både i prosjekter i regi av Oslo kommune og Statsbygg. Fossilfrie byggeplasser er også et av de ti strakstiltakene som vel 20 av medlemsbedriftene i Grønn byggallianse til nå har sluttet seg til.

   Les mer
Viser fra 1 til 4 av totalt 200 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet