Aktiviteter

 • Generalforsamling og medlemsmøte 31. mai

  Byggevareindustrien vil i år avholde sin generalforsamling 31. mai kl. 12:00 i Holbergs Terrasse Kurs- og Konferansesenter - Stensberggaten 27.
  Les mer
 • Digitalt forum – Byggevareindustrien inviterer til "Show & tell" i samarbeid med BIM Verdinettverk 7. juni

  Byggevareindustrien er en av partnerne til BIM Verdinettverk som samler byggherrer, entreprenører, rådgivere, leverandører og systemleverandører. Den 7. juni kl 14-17 er vi med og arrangerer et seminar og møteplass der man kan få siste oppdatering på praktiske eksempler på digitalt samspill.

   Les mer
 • Påsken ga laber april for industrien

  Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien er også i april sterkt preget av påsken og viser en nedgang på 25,5% sett ift. i fjor (26,9 % korrigert for prisstigning).

   Les mer
 • Norsk byggevareindustri i verdenstoppen på miljødeklarasjoner

  I en internasjonal kartlegging av omfanget av miljødeklarasjoner for byggevarer (Environmental Product Declarations – EPD) er Norge helt oppe på en fjerdeplass i antall EPD'er. - Dette kan vi se som en indikasjon på at byggenæringen og norsk byggevareindustri ligger langt fremme internasjonalt i arbeidet med det "grønne skiftet", sier adm.dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening.

   Les mer
Viser fra 1 til 4 av totalt 183 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet