Dette er Byggevareindustriens Forening

Byggevareindustriens Forening ble stiftet i 1969 av 25 byggevareprodusenter. I dag har vi rundt 200 medlemsbedrifter, som omsetter for 20 milliarder kroner og har 7.000 ansatt.

Vår visjon er

"En sterk norsk byggevareindustri"

Vår misjon er

"Vi fronter landets byggevareindustris felles interesser og vil påvirke rammebetingelser og bedre medlemmenes og industriens konkurransekraft."

Målsetninger 2015

•Anerkjent og toneangivende selvstendig forening som får gjennomslag i næringen og mot myndigheter
 
•Stort antall aktive medlemmer.
 
•Høy medlemstilfredshet, deltagelse og kjennskap til foreningen og dens virke.
 
•Økte rammer for forskning og innovasjon til byggevareindustrien.
 
•Redusert næringens administrative kostnader forbundet med informasjonslogistikk i verdikjeden og regulerende myndigheter særlig innen miljø.
 
For å nå målene engasjerer dette oss
 
1.Markedet

Relasjon og samarbeid med handel og entreprenører, "Bygg Reis Deg", NOBB / Norsk Byggtjeneste, BIM og standardisering.

2.Næringspolitikk

Rammebetingelser, konkurransevilkår og markedstilsyn, FoU program, infrastruktur, kompetanse og rekruttering.

3.Energi og miljø

Insentiver for sparing, merke- og dokumentasjonsordninger, kortreiste varer for et bedre miljø.

Hvordan gjør vi det?

•Slank administrasjon med bred kontaktflate og innleie av ressurser med spisskompetanse.
 
•Aktivt eierskap i Norsk Byggtjeneste (51 %) og Bygg Reis Deg (50 %).
 
•Vi har ulike utvalg og fora av og for medlemmer
–Teknisk Forum
–BIM Brukergruppe
–Standardiseringsutvalg for EDI
–Arbeidsgiverpolitisk utvalg
 
•Vi deltar i ulike utvalg og fora – både fra administrasjonen og fra våre medlemmer som våre representanter.
 

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet