Ny versjon av "Grønn materialguide"

Grønn Byggallianse har med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken gitt ut en ny versjon av "Grønn materialguide" som gir oversikt over ulike materialers miljøegenskaper. På samme måte som ved tidligere versjon, har Byggevareindustrien gitt innspill til innholdet før utgivelse for å sikre at informasjonen fremstår så balansert som mulig.

Miljøtemaene som omhandles er klimagassutslipp, ressursgrunnlag, avhending, kjemikalieinnhold, inneklima og miljødokumentasjon. I tillegg er det i denne versjonen tatt inn tekst om sirkulær økonomi for alle materialer, blant annet om innhold av resirkulert innhold, om muligheter for gjenvinning og levetid.

Flere materialgrupper er komplettert med flere materialer, samt at utvendige dekker er kommet inn som materialgruppe. Samtlige "slidere" i veilederen som viser spennet av miljøprestasjonen for de ulike indikatorene, er gjennomgått og oppdatert i henhold til dagens situasjon. Karbonbinding i trebaserte produkter er nå også synliggjort under klimagassutslipp.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet