kategoribilde
 • Veileder for miljøvennlige materialvalg

  NGBC har lansert en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. Arbeidet som ligger bak denne veilederen har vært et fellesnordisk prosjekt, Nordic Guide to Sustainable Materials, med mål om å definere felles kriterier for hvordan definere "miljøvennlige" byggevarer
  Les mer
 • Byggevareindustrien har utarbeidet en enkel veileder vedr. BREEAM NOR.

  Denne enkle veilederen på 4 sider - gir forklaringer og råd om hva man som produsent kan gjøre på egne nettsider og via andre kanaler for å møte forespørsler om BREEAM NOR fra markedet.

   Les mer
 • Ifm. byggingen av Follobanen så vil klimabelastning og miljøprestasjon i materialer bli vektlagt

  Det har vært en dialog mellom EPD-Norge og Follobaneprosjektet, og prosjektet har kommet frem til 15 materialer der man ønsker å stille krav til EPD'er som fremgår av tabellen nedenfor. For betong og stål ønsker de å sette krav til maks klimautslipp. Disse 15 materialene (+ transport) utgjør ca 90% av totale klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger fra utbygging av Follobanen.

   Les mer
 • Høringsinnspill miljøkriteria

  I mai sendt Byggevareindustrien ett høringsinnspill til Difis utkast til miljøkriteriesett for bygganskaffelser.

   Les mer
 • Miljødokumentasjon av byggevarer

  Byggevareindustriens forening har utarbeidet ett posisjonsdokument om Miljødokumentasjon av Byggevarer.

   Les mer

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet