Bruksanvisning for tolking av EPDer

Byggevareindustriens forening har sammen med EPD-Norge og et knippe aktører fra byggenæringen utviklet bruksanvisninger for hvordan tolke EPDer (miljødeklarasjoner) for en del byggevarer.

Veiledningen kan blant annet brukes som et hjelpemiddel når en ønsker å sammenligne miljøbelastninger oppgitt i EPDer for sammenlignbare produkter, eller når en skal sammenligne et produkt mot gitte krav.

Bruksanvisningene er tilgjengelige på EPD-Norges nettsider.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet