kategoribilde

Byggevarer produseres industrielt – og som all annen industriproduksjon kreves ressurser i form av kompetente medarbeidere, kraft og råvarer. Med det sterke miljøfokuset i samfunnet generelt og i byggenæringen spesielt mener vi at norske kortreiste varer produsert med ren energi og strenge krav til utslipp kan bidra til reduserte klimabelastninger. Byggevarer er investeringsvarer som inngår i bygg og konstruksjoner, og har lang levetid. Derfor er vi særlig opptatt av at man ved miljøvurdering tar med hele levetiden "fra krybbe til grav". Solide, gode produkter som bidrar til lav klimabelastning, er en bærebjelke i det fremtidige nullutslippssamfunnet.

 • Nye krav til energiforsyning

  10. mai behandlet Stortinget de vedtatte kravene til energiforsyning som er en del av de nye energikravene i Teknisk forskrift som trådde i krav 1.1. 2016 med et års overgangsordning.
  Les mer
 • Energikrav som forventet - Pressemelding

  For byggevareindustrien er kravsnivået i ny forskrift som forventet og bør ikke overraske noen – sier Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening.

   Les mer
 • Innspill fra Byggevareindustriens Forening til TEK15

  Energiregler 2015-Forslag fra Rambøll til endring i TEK for nybygg (TEK 15). Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), utarbeidet et forslag til endringer av energireglene i byggeteknisk forskrift. DiBK har invitert til å komme med innspill og kommentarer til rapporten.

   Les mer
 • Byggevareindustrien har utarbeidet en enkel veileder vedr. BREEAM NOR.

  Denne enkle veilederen på 4 sider - gir forklaringer og råd om hva man som produsent kan gjøre på egne nettsider og via andre kanaler for å møte forespørsler om BREEAM NOR fra markedet.

   Les mer
 • Høringsinnspill miljøkriteria

  I mai sendt Byggevareindustrien ett høringsinnspill til Difis utkast til miljøkriteriesett for bygganskaffelser.

   Les mer
Viser fra 6 til 10 av totalt 11 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet