kategoribilde

Byggevarer produseres industrielt – og som all annen industriproduksjon kreves ressurser i form av kompetente medarbeidere, kraft og råvarer. Med det sterke miljøfokuset i samfunnet generelt og i byggenæringen spesielt mener vi at norske kortreiste varer produsert med ren energi og strenge krav til utslipp kan bidra til reduserte klimabelastninger. Byggevarer er investeringsvarer som inngår i bygg og konstruksjoner, og har lang levetid. Derfor er vi særlig opptatt av at man ved miljøvurdering tar med hele levetiden "fra krybbe til grav". Solide, gode produkter som bidrar til lav klimabelastning, er en bærebjelke i det fremtidige nullutslippssamfunnet.

Viser fra 11 til 11 av totalt 11 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet