kategoribilde

Byggevarer produseres industrielt – og som all annen industriproduksjon kreves ressurser i form av kompetente medarbeidere, kraft og råvarer. Med det sterke miljøfokuset i samfunnet generelt og i byggenæringen spesielt mener vi at norske kortreiste varer produsert med ren energi og strenge krav til utslipp kan bidra til reduserte klimabelastninger. Byggevarer er investeringsvarer som inngår i bygg og konstruksjoner, og har lang levetid. Derfor er vi særlig opptatt av at man ved miljøvurdering tar med hele levetiden "fra krybbe til grav". Solide, gode produkter som bidrar til lav klimabelastning, er en bærebjelke i det fremtidige nullutslippssamfunnet.

 • Ny miljøavtale om NOx

  Byggevareindustriens Forening er en av 15 næringsorganisasjoner som sammen med staten signerte ny miljøavtale for å redusere utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).
  Les mer
 • Ny versjon av "Grønn materialguide"

  Grønn Byggallianse har med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken gitt ut en ny versjon av "Grønn materialguide" som gir oversikt over ulike materialers miljøegenskaper. På samme måte som ved tidligere versjon, har Byggevareindustrien gitt innspill til innholdet før utgivelse for å sikre at informasjonen fremstår så balansert som mulig.

   Les mer
 • Kalkulator for beregning av miljøpåvirkning fra transport av byggevarer

  Østfoldforskning har på oppdrag fra Byggevareindustrien og EPD-Norge utviklet en forenklet EPD transportkalkulator som beregner potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer.

   Les mer
 • Bruksanvisning for tolking av EPDer

  Byggevareindustriens forening har sammen med EPD-Norge og et knippe aktører fra byggenæringen utviklet bruksanvisninger for hvordan tolke EPDer (miljødeklarasjoner) for en del byggevarer.

   Les mer
 • Veileder for miljøvennlige materialvalg

  NGBC har lansert en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg. Arbeidet som ligger bak denne veilederen har vært et fellesnordisk prosjekt, Nordic Guide to Sustainable Materials, med mål om å definere felles kriterier for hvordan definere "miljøvennlige" byggevarer

   Les mer
Viser fra 1 til 5 av totalt 11 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

 • Byggevareindustrien
  er tilsluttet