kategoribilde

Det norske byggevaremarkedet er på ca. 80 mrd NOK (uten stål, betongkonstruksjoner og tekniske installasjoner). Byggevareindustrien er den bransjen innenfor byggenæringen som er mest eksponert for konkurranse fra utlandet. Distribusjonen av byggevarer foregår enten via byggevarehandelen der ca. 95 % av forhandlerne er tilknyttet kjeder eller sammenslutninger. Tyngre byggevarer distribueres i all hovedsak direkte fra produsent til de utførende.

Viser fra 1 til 5 av totalt 49 artikler

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet