z

Påsken ga laber april for industrien

Statistikken for det innenlandske salget av byggevarer fra industrien er også i april sterkt preget av påsken og viser en nedgang på 25,5% sett ift. i fjor (26,9 % korrigert for prisstigning).

Selv om påsken spiller inn vil mange si at april endte svakt ift. tidligere sammenlignbare år. Det var særlig en treg oppstart etter påske som skuffet og nok overrasket en del.

Akkumulert pr. 1. tertial

Pr. 1. tertial viser statistikken nå en økning på 5,4 % over 2016-nivået (3,0 % korrigert for prisstigning). Etter en særdeles sterk åpning på året er man nå tilbake på et mer forventet nivå. Selv om april var svak er det likevel et historisk sterkt 1. tertial man kan se tilbake på.

Se hele statistikken her.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet