Nye regler for varsling

1. juli 2017 endres varsler-reglene. Alle selskaper med fem eller flere ansatte må nå ha rutiner på plass.

Oppdatert veiledning og forslag til rutine finner du på NHOs medlemssider Arbinn.

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet