Digitalt forum – Byggevareindustrien inviterer til "Show & tell" i samarbeid med BIM Verdinettverk 7. juni

Byggevareindustrien er en av partnerne til BIM Verdinettverk som samler byggherrer, entreprenører, rådgivere, leverandører og systemleverandører. Den 7. juni kl 14-17 er vi med og arrangerer et seminar og møteplass der man kan få siste oppdatering på praktiske eksempler på digitalt samspill.

Sted;  Teknologihuset, Oslo (Pilestredet 56)

Tid; Onsdag 7. juni kl 14-17 (sosialfaglig mingling og møter fra 17-19)

Bl.a. vil det være presentasjon av erfaringer ved produktoppslag etter egenskaper og bestilling fra driftsBIM.

Her har Sørum kommune gått foran og prøvd ut søk etter produkter og erstatningsprodukter og innhente varedata.

BIM/CAD-plugin til NOBB/B-Link er verktøyet man har forsøkt seg på ifm. prosjektet Frogner skole.

Seminaret er gratis for våre medlemmer (vi dekker avgift på 450,- kr/person).

Målgruppe er digitaliseringsforkjempere og -skeptikere fra BAE-næringene som er nysgjerrige på hva som er mulig og hva som rører seg i markedet.

For detaljert program og påmelding – følg link; https://verdinettverk.no/events/20170607/

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00| byggevare@bnl.no

  • Byggevareindustrien
    er tilsluttet